BOSTÄDER


Nedan finns ett urval utav våra bostadsprojekt.

Östra Björredsvägens BMSS
Uppdragsgivare: Lokalförvaltningen Göteborgs stad
Krabbeliderna BMSS
Uppdragsgivare: Lokalförvaltningen Göteborgs stad
Rävebergsvägens BMSS
Uppdragsgivare: Lokalförvaltningen Göteborgs stad