YNGVE LUNDH arkitekt ab är ett sedan mitten av 1960-talet etablerat och välrenommerat arkitekt- och byggkonsultföretag med kontor i Mölndal. Företagets storlek och sammansättning av arkitekter och ingenjörer medför att vi är flexibla och har resurser och kompetens till att genomföra olika storlekar av uppdrag.

Exempel på de områden vi arbetar inom är skolor, sjukhus, gruppbostäder, industri- och kontorshus, flerbostadshus, teknikhus med tillhörande anläggningar, kyrkor m m. Vi arbetar också med planutredningar och detaljplanearbeten, tekniska och ekonomiska utredningar, kontroll och besiktningar samt bygg- och projektledning. Företaget är sedan 2008 certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).

Uppdragsgivare är kommuner, kommunala och privata fastighets- och förvaltningsbolag, entreprenadföretag, HSB, Svenska Kyrkan, privata företag från en mångfald av branscher, m fl. Huvudparten av våra uppdrag ligger inom västra Sverige. Företagsledning och projektansvarig personal är anslutna till branschorganisationer så som arkitekternas SAR/MSA och ingenjörernas SBR.

Förstudier
Presentationer
Projektering
Beskrivningsarbete
Inredning
Färgsättning
Certifierade Tillgänglighet
Generalkonsult
Projektledning
Kalkylering
Bas-P

Skolor

Förskolor

Sjukvård

Vårdboende

Bostäder

Kontor

Industri

Handel

Certifierade Kvalitet
ISO9001

Certifierade
Miljö
ISO14001

Arkitekter SAR/SIR

Ingenjörer SBR

Miljöingenjörer

Energihus

Vi arbetar med
program 
som

AutoCAD Architecture
AutoCAD Revit
Sketchup
AMA Beskrivningsverktyg
Wikells kalkylprogram
Cadium
ViceVerca Pro
Office 365
AdobeX
PaintNET
m fl