OM OSS


YNGVE LUNDH arkitekt AB startades redan på 1960-talet och har sedan dess varit ett arkitekt- och byggkonsultsföretag som har ett speciellt öga för helheten. Vi har kontor i vackra Götafors i Mölndal och består av en blandning av arkitekter, byggnadsingenjörer och byggprojektörer i blandade åldrar.

Vi har genom åren fått chansen att jobba med många olika uppdragsgivare såsom kommuner, kommunala och privata fastighets- och
förvaltningsbolag, entreprenadföretag och privata företag från en mångfald av branscher, m fl. Huvudparten av våra uppdrag ligger inom västra Sverige.

Kanske är DU vår nästa uppdragsgivare?


Exempel på de områden vi arbetar inom är skolor, sjukhus, gruppbostäder, industri- och kontorshus, flerbostadshus, teknikhus med tillhörande anläggningar, kyrkor m m. Vi arbetar också med planutredningar och detaljplanearbeten, tekniska och ekonomiska utredningar, kontroll och besiktningar samt bygg- och projektledning. Företaget är sedan 2008 certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).

Vår kompetenta personal är anslutna till branschorganisationer så som Sveriges arkitekter, Sveriges Ingenjörer och SBR Byggnadsingenjörerna.