ÖVRIGA PROJEKT


Nedan finns ett urval utav våra övriga projekt.

Stora Höga Församlingshem
Uppdragsgivare: Svenska kyrkan
Ulkeröds Gård – Huvudbyggnad
Uppdragsgivare: Ulkeröds Gård AB
Ulkeröds Gård – Hotellbyggnad
Uppdragsgivare: Ulkeröds Gård AB
Ulkeröds Gård – Kontorsbyggnad
Uppdragsgivare: Ulkeröds Gård AB
Ulkeröds Gård – Tillbyggnad bar
Uppdragsgivare: Ulkeröds Gård AB