UTBILDNING


Nedan finns ett urval utav våra utbildningsprojekt.

Melongatans förskola
Uppdragsgivare: Lokalförvaltningen Göteborgs Stad
Författaregatan 11 förskola
Uppdragsgivare: Lokalförvaltningen Göteborgs Stad
Hultskolan åk F-6
Uppdragsgivare: Lokalförvaltningen Göteborgs stad
Hovåsskolan åk F-9 – Matsal
Uppdragsgivare: Lokalförvaltningen Göteborgs stad
Kvarnbyskolan åk 7-9
Matsal/storkök och utbildningslokaler
Projektering Bygghandling
Uppdragsgivare: RA Bygg AB